Lid worden?

Wil jij lid worden van ons koor? SUPER!

Wat verwachten wij van onze leden (in spé)?
S chrijfgerief is jouw vriend tijdens de repetitie.
T ijdens repetities is elementaire beleefdheid belangrijk en babbelen we niet steeds door elkaar.
E ngagement staat op de eerste pagina van jouw woordenboek.
M et plezier en uitstraling het podium vullen om het publiek te entertainen.
B ereid om thuis teksten en regies te leren en te oefenen.
A anwezigheid en stipheid zijn vanzelfsprekend.
N aast een koor zijn we ook een fijne vriendengroep!
D e repetities op dinsdag krijgen steevast een plaatsje in jouw weekschema.

Wij repeteren elke dinsdag om 19u30 in zaal Den Bond te Hamme (Kleinhulst 4, 9220 Hamme).

Wegens het grote succes houden we slechts 1 instapperiode, nl. januari. Ons werkjaar start steeds na ons concertweekend in december.

Via deze website, onze facebookpagina of instagram zullen jullie zeker alle informatie ten gepaste tijden zien verschijnen.

Je zal dan uitgenodigd worden om 19u00 om wat kennis te maken met de spilfiguren van ons pop- en showkoor en lichten we jou in over onze visie en wat we willen bereiken.

Om 19u30 starten we dan met het koor voor de repetitie waar jij dan aan kan deelnemen. Zo snuif je de sfeer al eens op hé!

Er zijn 3 repetities waar je vrij aan kan deelnemen. Na deze repetities bekijken we of je geschikt bent voor het koor. Vanaf dan loopt jouw officieel lidmaatschap bij de StemBand!

Aangezien mannelijke versterking steeds nodig is, kunnen zij ten allen tijde instappen. Stuur hiervoor een mailtje naar Koen