Het bestuur

Met ons koor streven we naar een werking zonder een autoritair bestuur!

Wij werken met een kerngroep van enkele leden die de bestuurstaken op zich nemen, maar elk lid is steeds betrokken bij alle beslissingen. Zo zijn binnen de kerngroep wel de taken van ‘voorzitter’, ‘secretaris’, ‘communicatie & PR’ en ‘financieel verantwoordelijke’ verdeeld, toch heeft elk lid evenveel inspraak. En knopen worden in overleg doorgehakt!
Elke keer er een kernvergadering gepland is, wordt iedereen uitgenodigd en krijgt elk lid nadien ook het verslag.

Je kan pas succesvol worden als elk lid inspraak heeft en zo nog meer enthousiast kan deelnemen aan alle repetities en optredens!