De leden

Onze leden zijn zoals elk koor verdeeld in 5 stemmen, nl. Sopranen, Mezzosopranen, Alten, Tenoren en Bassen.
Door het weinige aantal mannen worden vaak de tenoren en de bassen als 1 stem gegroepeerd.

Vaak zingen we 1 of 2-stemmig. We houden dit bewust zo, aangezien niet iedereen een uitgesproken muzikale kennis heeft. Tenslotte is het de bedoeling dat we samen zingen en ons amuseren. We doen dit liever met ‘eenvoudige’ 1 of 2-stemmige nummers dan met 4-stemmige studies.

Wil jij lid worden van ons koor? Klik dan vlug op ‘Lid worden?