Week van de Amateurkunsten

Allen welkom op ons eerste optreden nav de Week van de Amateurkunsten.
Wij treden op op zondag 5 mei om 11u in de Winterkapel te Hamme
WAK A5